Най-модерната ферма за охлюви в Европа

След поредица научни и практически експерименти, продължили повече от 15 години - основно в научно-изследователските институти във Франция и модерните ферми там – са се наложили съвременни методи за отглеждане на охлюви, които дават своите положителни резултати и у нас.
Със сътрудничеството на нашите френски колеги, ние създадохме прогресивна формула за комбинирана суха храна, която използваме за пълноценното хранене на охлювите. : : Още

Развитие

С течение на годините нейната продукция става безспорно с все по-добро качество, което ни даде куржа да заложим на нейното развитие и разширяване с бързи темпове.
В нашите близки бъдещи планове е залегнало проучването, проектирането и построяването на лаборатория за преработка на охлюви и ние сме готови, още от сега, за дискусии относно евентуално търговско и финансово партньорство. : : Още

В периода 2015-2019 година, с финансовата подкрепа на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" и "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони", "ЕСКАРГО МАКСИМА" ООД изпълни инвестиционен проект "Модернизиране на животновъдно стопанство "ФЕРМА ЗА ОХЛЮВИ" по МЯРКА 4 "Инвестиции в материални активи", ПОДМЯРКА 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Съгласно ДОГОВОР № 15/04/1/0/00755 от 13.02.2017 г. са изпълнени следните инвестиции:

- Модернизирани са 9 броя паркове в ПИ 176007 в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник;

- Модернизирани са 11 броя паркове в ПИ 055015 в землището на с. Крушовица, Община Долни Дъбник;

- Монтирано е ново хладилно съоръжение с възможност за вкарване на свеж въздух и рекуперация на енергията в ПИ 175004 в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник;

- Модернизация на 2 броя хладилни камери в ПИ 175004 в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник;

Закупена е земеделска техника, необходима за дейността на дружеството:

- Колесен трактор LAMBORGHINI CRONO 70 с мощност 65 к.с.;

- Ремарке РЕМБИ BRT 550;

- Косачка AGROMASTER, модел ТОВ 180;

- Сеносъбирач AGROMASTER модел OTT 320;

- Балирачка AGROMASTER модел Z-510;

Приемаме заявки за малки охлювчета от вида Helix Apsersa MAXIMA за отглеждане /угояване/, за сезон 2020.

За повече информация, моля изпратете Вашето запитване на следният e-mail:

office@taps-kirovski.com

или на нашите телефони:

0888 729 533; 0888 759 328

НЕ ИЗКУПУВАМЕ събирани от природата охлюви! 

 

Факти

Охлювите са едни от първите животни консумирани от хората. За това свидетелства голямото количество черупки или части от тях, намерени в разкопките, които показват, че още пещерните хора са се хранели с охлюви… Още: