Фермата

Разположена в региона на град Плевен, близо до село Крушовица, Община Долни Дъбник, фермата за охлюви започва своята дейност в началото на 2002 год. Тя е създадена върху общ терен от 10 000 м² и започва с отглеждането на охлюви от вида Gros-gris (Голям Сив). При създаването си фермата включва няколко различни елемента:

  • - зала за репродукция с площ 180 м²
  • - детска градина – оранжерия на площ 200 м²
  • - външни паркове - 2000 м²

С течение на годините нейната продукция става безспорно с все по-добро качество, което ни даде куража да заложим на нейното развитие и разширяване с бързи темпове. Днес нашата ферма за охлюви край Плевен представлява:

Складов терен с площ 10 447 кв.м., върху който са изградени:

- Нова и модерна зала за репродукция с площ 950 м² заедно с прилежащите работни помещения;
- 3 броя нови оранжерии /детски градини/, всяка от които с площ 192 кв.м;
- Помощен склад за стопански инвентар;
- Хладилни камери за съхранение на готовата продукция;
- Битови помещения за персонала;

Към настоящия момент фермата разполага с паркове, изградени върху поземлени имоти с обща площ 53.607 декара;

В периода 2015-2019 година, с финансовата подкрепа на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" и "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони", "ЕСКАРГО МАКСИМА" ООД изпълни инвестиционен проект "Модернизиране на животновъдно стопанство "ФЕРМА ЗА ОХЛЮВИ" по МЯРКА 4 "Инвестиции в материални активи", ПОДМЯРКА 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Съгласно ДОГОВОР № 15/04/1/0/00755 от 13.02.2017 г. са изпълнени следните инвестиции:

- Модернизирани са 9 броя паркове в ПИ 176007 в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник;

- Модернизирани са 11 броя паркове в ПИ 055015 в землището на с. Крушовица, Община Долни Дъбник;

- Монтирано е ново хладилно съоръжение с възможност за вкарване на свеж въздух и рекуперация на енергията в ПИ 175004 в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник;

- Модернизация на 2 броя хладилни камери в ПИ 175004 в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник;

Закупена е земеделска техника, необходима за дейността на дружеството:

- Колесен трактор LAMBORGHINI CRONO 70 с мощност 65 к.с.;

- Ремарке РЕМБИ BRT 550;

- Косачка AGROMASTER, модел ТОВ 180;

- Сеносъбирач AGROMASTER модел OTT 320;

- Балирачка AGROMASTER модел Z-510;

Технология на отглеждане

След поредица научни и практически експерименти, продължили повече от 15 години - основно в научно-изследователските институти във Франция и модерните ферми там – са се наложили съвременни методи за отглеждане на охлюви, които дават своите положителни резултати и у нас.

В този смисъл, нашата успешна работа и бързите ни положителни резултати се дължат в голяма степен и на ефикасното ни сътрудничество с Господин Jean-Claude Bonnet - посветил 20 години на търсене на успешни формули и технологии, в качеството си на инженер и директор на INRA – Франция и на Господин Michel Soulet – един от най-големите производители на охлюви във Франция, вече 11 години, който е наш консултант от 2004 година.

С техните идеи и съвети, с непрекъсната съвместна работа и строг контрол на производството на място, имаме увереността, че нашата ферма е най-модерната в Европа.


Със сътрудничеството на нашите френски колеги, ние създадохме прогресивна формула за комбинирана суха храна, която използваме за пълноценното хранене на охлювите.

Производство

Досегашните ни положителни резултати показват, че сме приложили успешно най-съвременните техники за екологично отглеждане на охлюви, съобразявайки ги с българските климатични особености и условия.

От началото на 2006 год. разширяваме нашата производствена гама с още един от отглежданите видове охлюви - Petit-gris (Малък Сив), като по този начин предвиждаме общо производство над 100 тона живи охлюви за сезона.

Развитие


В нашите близки бъдещи планове е залегнало проучването, проектирането и построяването на лаборатория за преработка на охлюви и ние сме готови, още от сега, за дискусии относно евентуално търговско и финансово партньорство.

Галерия


 

Приемаме заявки за малки охлювчета от вида Helix Apsersa MAXIMA за отглеждане /угояване/, за сезон 2020.

За повече информация, моля изпратете Вашето запитване на следният e-mail:

office@taps-kirovski.com

или на нашите телефони:

0888 729 533; 0888 759 328

НЕ ИЗКУПУВАМЕ събирани от природата охлюви! 

 

Факти

Охлювите са едни от първите животни консумирани от хората. За това свидетелства голямото количество черупки или части от тях, намерени в разкопките, които показват, че още пещерните хора са се хранели с охлюви… Още: