Το πιο σύγχρονο αγρόκτημα σαλιγκαριών στην Ευρώπη

Μετά από μια σειρά πρακτικών και επιστημονικών πειραμάτων, η οποία διήρκεσε περισσότερααπό 15 χρόνια - κυρίως σε ερευνητικά ινστιτούτα της Γαλλίας και τα σύγχρονα αγροκτήματα εκεί - έχουν οδηγήσει τις σύγχρονες μεθόδους εκτροφής σαλιγκαριών, τα οποία δίνουν θετικά αποτελέσματα στη χώρα μας.
Σε συνεργασία με τους γάλλους συναδέλφους μας, δημιουργήσαμε μιαπροοδευτικήφόρμουλα για τη συνδυασμένη ξηρά τροφή που χρησιμοποιούμε για τη διατροφή των σαλιγκαριών. :: Περισσότερα

Ανάπτυξη

Πάροδο των ετών, η παραγωγή της γίνει αναμφισβήτητα με την ακόμη πιο καλύτερη ποιότητα, πουμας έδωσε την τόλμηνα βασιστούμε  στην ανάπτυξή της και την ταχεία επέκτασή της.
Στο εγγύς μέλλον στα σχέδιάμας σχετικά με την έρευνα, το σχεδιασμό και την κατασκευή του εργαστηρίου επεξεργασίας σαλιγκαριών και είμαστε έτοιμοι, από τώρα, για συζητήσεις σχετικά με πιθανές εμπόριο και την οικονομική εταιρική σχέση. :: Περισσότερα

Δεχόμαστε αιτήματα για μικρά σαλιγκάρια Helix Apsersa MAXIMA για αναπαραγωγή, για την εποχή 2020.
 
Δυνατότητα παράδοσης σε διεύθυνση με εξειδικευμένη μεταφορά ή παράδοση στο πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο!
 
Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη τιμή, στείλτε ένα αίτημα στο ακόλουθο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
 
office@taps-kirovski.com

 

Γεγονότα

Τα σαλιγκάρια είναι από τα πρώτα ζώα που καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Αυτόαποδεικνύεται από το μεγάλο ποσό κελύφωνή τμημάτων τους, που βρέθηκαν σε ανασκαφές,  που δείχνουν ότι ακόμαοι σπήλαιοιάνθρωποι είχαν τρώει σαλιγκάρια ... Περισσότερα: